PREPERSI - ELITA ŚWIADOMYCH

Reklama

Reklama

PREPERSI - KTO TO TAKI ?

Prepers to osoba możliwie jak najbardziej samodzielna, samowystarczalna i niezależna od np : systemu, pieniędzy, służby zdrowia, paliw, energii elektrycznej, innych ludzi , instytucji, sklepów. Jest to hobby lub styl życia mający kilka cech wspólnych z surviwalizmem.

 

Polega na przygotowywaniu głównie siebie i swojej rodziny do przetrwania wszelkich możliwych zagrożeń : zamieszek na skalę globalną, awarii reaktora elektrowni atomowej, deszczu meteorytów, kryzysu ekonomicznego, głodu, braku prądu, zatrucia wody, skażenia powietrza itp katastrof globalnych. Przygotowanie w zależności od motywacji i warunków prawnych w danym kraju polega np na : uprawianiu własnej zdrowej żywności, hodowaniu zwierząt do własnych potrzeb, magazynowaniu żywności, zabezpieczenie w dodatkowe źródła zasilania, budowa schronu, zabezpieczenie broni, kupno masek i strojów Przeciw Gazowych. Zbieranie sprzętu gadgetów i przede wszystkim wiedzy niezbędnej do przetrwania w ekstremalnych warunkach. Dumą początkującego preppersa jest jego tzw. Plecak Ucieczki - który w ekstremalnie krytycznych sytuacja pozwala na sprawne oddalenie się w bezpieczne miejsce i przeżycie tam do czasu ustania zagrożenia. Bezpieczne miejsce często oznacza odpowiednio przygotowaną i wyposażoną wcześniej kryjówkę, ziemiankę, schron, domek w lesie ; na uboczu lub w górach.
Prepersi często oznaczają się mianem "WILKÓW", "MYŚLIWYCH" , "ŁOWCÓW", a pozostały nieświadomych zagrożenia ludzi - "owcami", przywódca takiego nieświadomego tłumu ludzi (często zdesperowanego) to "baran".
Preppers na poważnie bierze odpowiedzialność za przetrwanie własne i swojej rodziny. Samodzielność i gotowość na zagrożenia jest główną cechą każdego prepersa. Świadomość apokalipsy jest wyzwaniem do przygotowania rodziny i zdobywanie szerokiej wiedzy na temat przetrwania oraz survival. Prepers patrzy na otaczające przedmioty inaczej niż przeciętny człowiek, wie jakie rzeczy będą mu niezbędne do przetrwania. Pepers jest bardzo zorientowany na przetrwanie rozwija swoją wiedzę odnośnie preppingu, gromadzi przedmioty które w chwili zagrożenia będą w stanie go utrzymać na zadanym standardzie życia.
Zdarzają się opinie, że prepersi to społeczność, która kładzie nacisk na zamykanie się w we własnych domach i przygotowuje na apokalipsę, a w rzeczywistość preppersi skupiają się na zagrożeniach najbardziej prawdopodobnych i stwarzających dla niego największe zagrożenie. Dla Prepersa bynajmniej nie można nazwać zagrożeniami tak błahe sprawy jak : utrata pracy, pożar, powódź lub inne drobne klęski wywołane przez naturę albo człowieka. Prepersi przygotowują się na poważniejsze sprawy, takie w których inni ludzie i panujący system już nie będzie wstanie pomóc wszystkim ludziom.

 

Preppersi to grupa wyspecjalizowanych osób, która łączy swoje umiejętności i przygotowuje się do sytuacji awaryjnych i nadzwyczajnych w tym zakłóceń porządku społecznego czy politycznego na skalę lokalną, międzynarodową i światową. Preppersi nabywają umiejętności powszechne dla każdego człowieka z dziedzin : elektryki, chemii, ratownictwa, medycyny, samoobrony. Główną cechą preppersów jest dążenie do samowystarczalności. Prepersi niewyspecjalizowani również mają swoje zadanie w grupie - głównie gromadzą zapasy wody oraz żywności i kopią tunele/ziemianki do ich przechowywania. Zapasy te mają umożliwić przetrwanie całej grupy w obliczu zagrożenia na wyznaczonym przez preppersów poziomie.

Zagrożenia:

·                     katastrofy naturalne (tornada, powodzie, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, burze słoneczne itp.)

·                     katastrofy spowodowane czynnikiem ludzkim (wojna, uwolnienie materiałów niebezpiecznych, wybuch jądrowy)

·                     brak zasobów - ogólny upadek społeczeństwa spowodowana wyczerpaniem zasobów (kryzys paliwowy, brak wody pitnej)

·                     inne nie wyjaśnione zjawiska jak przepowiednie apokalipsy, powszechny chaos lub załamanie gospodarcze, pandemia

 

 

 
 

 

Początki Preppersów w Polsce.

Prepping silnie rozwijał się w Polsce zaraz po II Wojnie Światowej. Praktycznie na każdym strychu czy stodole chowano wojenne pozostałości jak strzelby granaty, a nawet miny. Przykład ówczesnej preppersowej mentalności pokazuje komedia "Sami swoi". Powojenna świadomość kazała Polakom gromadzić wszystko na tzw CIĘŻKIE CZASY. Praktycznie nie istniało pojecie wyrzucania na śmieci. Wszystko naprawiano lub pożytkowano do innych celów - taki domowy recycling.
OBRONA CYWILNA - Kolejny rozwój preppingu sięga czasów zimnej wojny i obawy przed skutkami wojny nuklearnej. W tym okresie powstały poważne instalacje bunkrowe, a wszystkie większe budynki obowiązkowo posiadały schrony.
Po symulowanych atakach terrorystycznych z 11 września ruch nabrał rozpędu. Prawdziwy boom prepersowy to przepowiednia majów 2012 roku. Preppersi zawczasu dostrzegają zagrożenia i starają się być przygotowani na ich nadejście nawet jeżeli są wątpliwe. Można to podsumować mottem - Lepiej dmuchać na zimne i się przygotować niż potem zostać z ręką w nocniku i zginąć. W Polsce ze względu na skromne środki jakie może przeznaczyć zwykły Kowalski na swoje Hobby, Prepping przybrał formę bardziej teoretyczną niż praktyczną. W większości krajów Preppersi budują swoje instalacje i forty, zbroją się, gromadzą żywność, natomiast Polscy Preppersi głównie gromadzą wiedzę tzw KNOW HOW.
Obecnie wielu młodych ludzi zainteresowało się przygotowaniem do zagrożeń. Na nowo odrestaurowuje się zapomniane i zdewastowane pokomunistyczne obiekty obrony cywilnej. Powstaje wiele programów i filmów poświęconych tematyce zagrożeń apokaliptycznych.

Surviwal vs Prepping vs Obrona Cywilna
Wiele osób myli prepping z surwiwalizmem lub obroną cywilną. Survival to sztuka skoncentrowana na nauce i umiejętności przetrwania, w skromnych a nawet prymitywnych warunkach. Surwival kładzie mały nacisk na gromadzenie zapasów, skupia się na przetrwaniu z ziemi i natury. Natomiast preppers koncentruje się na utrzymaniu jak najdłużej obecnego wysokiego poziomu życia, kładzie większy nacisk na gromadzenie zapasów i przedmiotów niezbędnych do przeżycia wszelkich zagrożeń. Prepersi planują i spodziewają się zagrożenia - mogą przetrwać każdą sytuacje w możliwie komfortowy sposób. Survival to tylko jedna z umiejętności jaką musi posiadać prawdziwy Preppers. Preppersi biorą pod uwagę fakt, że gdy nadejdzie zagrożenie będą być może zmuszeni opuścić swój dom, dlatego dla bezpieczeństwa organizują miejsca awaryjne, gdzie będą się mogli przenieść np. inne miejsce w kraju gdzie opad radioaktywny nie dotrze. Preppers uważa, że własny dom wraz z odpowiednio przygotowanym otoczeniem może być o wiele bezpieczniejszy niż masowe schrony lub obozy organizowane przez rząd podczas katastrof czy wojen. Doświadczenie wielu kataklizmów dowodzi że takie miejsca są bardziej niebezpieczne. Preppersi podczas apokalipsy wolą polegać na sobie, rodzinie i własnej zaufanej grupie. Jak widać Prepping to połączenie cech Survivalu i Obrony Cywilnej. 

 

Przezorny zawsze ubezpieczony.
Preppersi to więcej niż przezorni i ubezpieczeni ludzie. Samodzielne przygotowanie rodziny do zagrożenia, właściwie nie różni się od ubezpieczenia w PZU na jego wypadek. Preppersi raczej nie ubezpieczają swoich domów od skutków klęsk naturalnych, oni wolą przygotować te domy na przetrwanie takiej klęski. Osoba ubezpieczona dotknięta katastrofą otrzymuje odszkodowanie. Jest to opcja dla jednostek i niewielkich grup. W przypadku gdy katastrofie ulegnie pół kraju, otrzymanie odszkodowania może okazać się mrzonką. Preppers wie o tym, dlatego woli spożytkować swoje pieniądze w bardziej efektywny i efektowny sposób np. budując / przebudowując swój dom w dużo bardziej wytrzymalszy trwalszy i bezpieczniejszy niż standardowy budynek. To droga inwestycja na lata, dlatego prepping to jedno z najdroższych i najbardziej wymagających hobby - hobby dla świadomej zagrożenia elity ludzi.

 

Autor: 
Z.B.
Źródło: 

Polish Preppers Network 

video: