Malarstwo

Reklama

Zdjęcie: 

Wioleta Rzążewska

sob., 09/17/2016 - 17:21 -- Anonim (niezweryfikowany)
Wioleta Rzążewska – uro­dziła się 29.06.1986 r. w Puławach. Dzieciństwo spę­dziła w pow. gar­wo­liń­skim, który do dziś sta­nowi źró­dło inspi­ra­cji jej twór­czo­ści.
Polub Plportal.pl:

Mateusz Kijak

sob., 09/17/2016 - 17:12 -- Anonim (niezweryfikowany)
Mateusz Kijak uro­dził się w 1990 roku w Tarnowie. Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Tarnowie. W latach 2009–2014 stu­dia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Polub Plportal.pl:

Marta Norenberg

sob., 09/17/2016 - 17:04 -- Anonim (niezweryfikowany)
„Posmak cze­ko­la­do­wej sło­dy­czy towa­rzy­szy mi przy pisa­niu tych słów, takie małe wspar­cie w pro­ce­sie myślo­wym. Nie mam na swym kon­cie tysiąca wystaw, przed mym nazwi­skiem nie pię­trzy się orna­ment tytu­łów.
Polub Plportal.pl:

Beata Pałach

sob., 09/17/2016 - 16:38 -- Anonim (niezweryfikowany)
Beata Pałach Milligan pocho­dzi z Bielczy koło Brzeska. Jest absol­wentką obec­nego Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doświadczenie arty­styczne zdo­by­wała także w Salzburgu (na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Mozarteum).
Polub Plportal.pl:

Bartosz Stępiński

sob., 09/17/2016 - 16:26 -- Anonim (niezweryfikowany)
Artysta uro­dzony w 1992 r w Kłobucku. Absolwent ZSP im. J. Malczewskiego w Częstochowie, wyróż­niony przez obser­wa­tora ASP w Katowicach za całość dyplomu. Obecnie jest stu­den­tem V roku ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi
Polub Plportal.pl:

Reklama

Subskrybuj RSS - Malarstwo